aktualności asmedica

Gazy medyczne

ASMEDICA Sp. z o. o. - instalacje gazów medycznych

 

Warunkiem świadczenia usług medycznych przez szpitale jest posiadanie instalacji gazów medycznych odpowiadającej obecnym Normą.

W świetle obowiązującego prawa i dyrektywy medycznej
93/43/EEC instalacje gazów medycznych należą do wyrobu medycznego.

Firma nasza posiada certyfikat do wykonywania powyższej instalacji w zakresie projektowania, wykonawstwa serwisowania i certyfikacji wydany przez jednostkę notyfikowaną. 
Firma nasza projektuje i realizuje obiekty szpitalne w oparciu o wytyczne zawarte w Polskiej Normie i Europejskiej Normie PN-EN 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych -Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni : Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”, długoletnie doświadczenie oraz posiadany systemem zapewnienia, jakości dla wyrobów medycznych, uprawnienia i wiedzę w powyższym zakresie.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy wiodącą firmą w powyższym zakresie w Polsce.
Nasi pracownicy szczebla kierowniczego jak i wykonawczego odbywają sukcesywne szkolenia w zakresie wyrobów medycznych (instalacji gazów medycznych) w kraju i za granicą, co zapewnia naszej firmie utrzymywanie standardów Unii Europejskiej i wiedzę prawną w zakresie wyrobu medycznego.

WAM vip 1.JPG

Instalacja gazów medycznych

Instalacja gazów medycznych w Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi

więcej...
partnerzy
aktualności medicaltur
P9151603.JPG

Instalacja gazów medycznych

ASMEDICA jako podwykonawca firmy Skanska wykonuje instalacje gazów medycznych w nowo budowanym bloku operacyjnym w szpitalu im. Kopernika w Toruniu.

299
P1015055.JPG

Instalacja gazów medycznych

 Wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z sygnalizacją stanu gazów w Szpialu Powiatowym w Radomsku. Ralizacja obejmuje wykonanie sieci tranzytowych gazów medycznych, wewnętrznych instalacji tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni. medycznej. Zakres objęty realizacją zawiera dostawę kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych, OIOM, zestawów wzmożonego nadzoru, paneli przyłóżkowych, centralnych stacji gazów medycznych.

więcej...
P9211736.JPG

Gazy medyczne

Instalacje gazów medycznych CMI Gdańsk

więcej...